Back To Top
0176
DSC00146
DSCF3548
0044
IMG_20160121_160733

Todimensjonale Fag

MALERI

1. studieår: Undervisning i maleriets ulike teknikker og metoder. Studentene får innføring i
løsningsmiddelfrie malinger som akvarell, tempera, olje og akryl maling. Som en del av
malerifaget, vil studentene også lære snekring av blindrammer og preparering av lerret,
maleri ved staffeli med utgangspunkt i objekter, flater/draperi, rom og etter levende modell.

 2. studieår: Basert på kunnskap studentene har tilegnet seg undervisningen l. studieår, går man
videre på de samme problematikker for utvikling.
Mål for opplæringen er at studenten skal kunne

Tegning

Første studieår: Studentene får en innføring i faget tegning gjennom teori og praksis. Tegning som undersøkelse, forarbeide og som eget uttrykk. Tegnemetoder og teknikker som lys og skygge, dybdetegning, perspektivtegning, bevegelsestegning, hukommelsestegning, tegning av objekter, flater, rom og etter levende modell. Croquistegning i perioder. Repetisjon og øvelse. Bruk av blyant, kull, pastell og penn med mer.

Andre studieår: Basert på kunnskap studentene har tilegnet seg i undervisningen 1. studieår, fordyper studentene seg i disse emnene.

Fargelære

Første studieår: Studentene får innføring i fargeteorier og fargens virkninger, farge som persepsjon, som billeddannende element og komposisjon.

Andre studieår: Basert på kunnskap studentene har tilegnet seg undervisningen 1. studieår, fordyper de seg videre i emnet.

6