a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

Land Art

Første studieår og andre studieår: En uke i begynnelsen av hvert skoleår, deltar alle i et landartprosjekt. Dette foregår stedsrelatert til Kragerø kommune. Her vil studentene i felleskap, etter gitte oppgaver, utforme installasjoner i naturen og gjøre inngrep i uterommet som et levende rom. Fokus er på ikke å gjøre inngrep som vil skade naturen vil stå sentralt, og lærere skal vise metoder for oppbygging av installasjoner som er nedbrytbare.

Date:
4