a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

Kunstteori

Kunsthistorie

Første studieår og andre studieår: Studentene følger faget kunsthistorie, der de får en grundig oppbyggende innføring i de ulike epokene i den vestlige kunsthistorien, med særlig vekt på moderne og samtidskunst.  Undervisningen foregår i forelesningsfrom av faglærer i kunsthistorie, med gruppearbeid og individuelle presentasjoner av temaer.  I 2. året velges emner innen moderne og samtidskunst til en større presentasjon, individuelt eller i grupper.

Kunsthistorie blir også tatt inn i undervisningen i tegning/maling, skulptur (inkludert keramisk skulptur og glasskunst), digitale fag og andre moduler, og er en viktig del av studieturer og ekskursjoner.

Filosofi

Første studieår og andre studieår: Filosofi og teoriundervisningen blir gitt både i skolens lokaler og via Den Norske Filosofifestivalen i Kragerø. Undervisningen gis over en ukes periode i vårsemester av begge studieår. Forelesningene omhandler filosofiske problemstillinger og kunstteoretiske påstander. Skolens eget bibliotek og Kragerø kommunes bibliotek brukes aktivt av lærere og studenter. Studentene oppfordres til å finne litteratur som kan støtte deres arbeidsprosesser og utvikling.

Skriftlig oppgave

Første studieår og andre studieår: Alle skal levere en skriftlig oppgave i slutten av hvert studieår. Studentene skriver oppgaven basert på kunst eller kunstnere fra ulike valgfrie epoker i kunsthistorien. Skolen utarbeider en veiledning for hvordan oppgaven skal løses. Oppgaven skal konkretiseres tidlig i første semester og leveres i rett tid ifølge avtalt tidsfrist.

Date:
5