a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

Grafisk Design

Første studieår: Kurset gir en grunnleggende innføring i grafisk teori og praksis. Studenten får kjennskap til fagets historie og utvikling, dets viktigste utøvere samt forbindelseslinjene til den frie kunsten. Videre skal de, gjennom verkstedbasert arbeid og veiledning, få opplæring og øvelse i å benytte grafiske teknikker som kommunikasjonsverktøy i budskapsorienterte oppgaver. Studenten lærer å presentere eget og andres arbeid på en hensiktsmessig måte, skriftlig, muntlig og visuelt. Kurset bruker i hovedsak de digitale verktøyene Illustrator, Photoshop og Indesign, og studentene skal i tillegg til grunnleggende ferdigheter innen disse, også lære bruksområdene til de ulike programmene og filformatene.

Andre studieår: Kurset skal fokusere på nytteverdien av grafisk teori og praksis for hver enkelts kunstneriske virke. Gjennom verkstedbaserte øvelser og oppgaver trenes studentene i å bruke digitale grafiske verktøy i den kunstneriske prosessen. De skal bli bevisst den grafiske innpakningen som meningsbærende enhet i presentasjon, produksjon og reproduksjon, og settes i stand til å kunne bruke den aktivt i forhold til eget arbeid og en evt. oppdragsgiver. Studentene gjøres i stand til selv å kunne klargjøre sine produkter for presentasjon og publisering både på trykk og web, og å være en aktiv styrende deltaker i en slik sluttprosess.

Date:
8