a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

Foto & Video

Første studieår: Kurset gir en grunnleggende innføring i fotografisk teori og praksis. Studentene får kjennskap til fagets historie og utvikling, dets viktigste utøvere samt forbindelseslinjene til den frie kunsten. Videre skal de gjennom praktisk arbeid og veiledning få opplæring og øvelse i å manipulere kameraet for å skape selvstendige kunstneriske uttrykk. Studentene skal dessuten bli bevisst seg selv som billedskaper og-mottaker i en videre forstand, og settes i stand til kritisk å kunne forholde seg til den visuelle informasjonsstrømmen i samfunnet.

Andre studieår: Kurset skal fokusere på nytteverdien av fotografisk teori og praksis for hver enkelts kunstneriske virke. Gjennom verkstedbaserte øvelser og oppgaver skal studentene trenes i å bruke fotografiske verktøy i den kunstneriske prosessen. Videre læres de opp i kontrollert studiofotografering. Vi legger til rette for at de skal kunne avfotografere sine produkter for presentasjon og publisering både på trykk og web, og å være en aktivt styrende deltaker i en slik sluttprosess.

 

 

Date:
7