Back To Top
IMG_5039
IMG_5032
IMG_5081
IMG_5052
IMG_5065
IMG_5100
IMG_5047
IMG_5116

3D-printing

Studentene får undervisning i digital 3D-modellering og tilegner seg basiskunnskapene for bruk av 3D-programmet Rhino. Elevene jobber selvstendig med oppgaver innen design og kunst og lærer om forskjellige måter å lage fysiske former fra en digital 3D-modell. Vi bruker 3D-printer aktivt i undervisningen og elevene lærer hvordan man kan bruke printing av modeller for prototypeproduksjon og skisser i kunst og design.

Mål for opplæringen er at studentene skal kunne:

  • Beherske det å lese og lage enkle arbeidstegninger
  • Lage en fysisk modell fra en digital 3D-modell
  • Få en bred og helhetlig forståelse for bruk av faget i ulike sammenhenger
8