a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

Gunnarsholmen og Kragerø småbåthavn: Kragerø Kunstskole er bygget med solcellepanel, (Foto: Simon Bets fra Unsplash)

Om skolen

Kragerø Kunstskole er en 2-årig skole som danner grunnlag for videre utdanning innen kunst-, design-, arkitektur- og kulturfag.

Semesteravgiften er Kr: 26.000 for det første året og Kr: 24.000 for det andre året. Skolen er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning og gir rett til lån og stipend.

Du får praktisk og teoretisk innføring innen flere kunstfag som tegning, maling, kunsthistorie, fargelære, skulptur, glasskunst, fotografi, digitale teknikker, 3D-modellering og 3D-print. Ekskursjoner og utstillinger er en naturlig del av undervisningen.

Første skoleår består av obligatoriske kurs innenfor de ulike kunstfagene. Vi benytter både faste lærere og gjestelærere. I andre skoleår utdypes fagene og i 12 uker av året legger vi til rette vi for fordypning og egenstudier hvor du kan dykke inn i teknikker og materialer og utvikle ditt eget billedspråk.

 

Kragerø Kunstskole har bibliotek, studentkjøkken, storformat-printer, tre 3D-printere, keramikkovner, rakuovn, sveiseapparat, sandblåser, smie og verktøy til metallbearbeiding, gipsrom og treverksted, alt man trenger for tegning, maleri og skulptur. Vi har digitale kamera, lysutstyr og en ny datalab (2021) med 27″ skjermer som alltid har nyeste programvare fra Adobe og Rhinoceros 3D.

Skoledagen er fra kl 09.00 til 15.00 hver dag. Studentene har tilgang til skolens atelierer og verksteder også på kvelder og i helger.

Etter to år hos oss har du opparbeidet deg en bred portfolio og kan enten starte på karrieren din som kunstner eller designer, eller søke deg videre til høyere studier. Vi samarbeider med to universiteter i England, Southampton Solent og Wolverhampton universitet, om en bachelorgrad. Etter to år hos oss kan du søke deg inn i tredje året ved et av disse universitetene, og oppnå en bachelorgrad i enten Fine Arts eller Applied Arts. Les mer.

Kunstskolen ligger i småbåthavnen i sentrum av kunstnerbyen Kragerø. Vi har et aktivt, inspirerende og inkluderende miljø. Ta kontakt. Velkommen!

Historikk

Kunstnerne i byen tok initiativ til en kunstskole i 2001. Mange år med pågangsvilje fra kultursjef Harald Bothner og lokalopolitiker Arnfinn Jensen ga resultater. Kragerø kommunestyre vedtok enstemmig i 2007 å utrede og planlegge oppstart av kunstskole.

Lise Bottolfs ble av Kragerø Kommune tilsatt som prosjektleder og skolen ble godkjent av Kunnskapsdepartementet i juni 2010.  Anna Stina Næss ble tilsatt som rektor i januar 2012, Michael Hopstock var rektor fram til skolestart 2016. Kari Skoe Fredriksen er ansatt som ny rektor fra og med 8. august 2016.

Kragerø kunstskole er nyskapende, utfordrende, samtidsrettet, mangfoldig, og har gode arbeidsvilkår. Skolen bidrar til utvikling av den enkelte persons talent, og den fungerer som et reflektert og skapende forum med dialog om kunst og samfunn. Skolen bidrar til å skape en lokal bevissthet i et globalt perspektiv med ansvarsbevisste engasjerte mennesker.

Kragerø Kunstskole AS er underlagt Voksenopplæringsloven Kap 4 diverse skoler, på nivå mellom videregående skole og høyskole. Vi er en privat kunstskole som er heleid av Kragerø kommune. Styret består av medlemmer med erfaring fra næringsliv, skoledrift, politikk, kommuneadministrasjon, filmproduksjon og kunstnerisk virksomhet.

Rektor

Kari Skoe Fredriksen

+47 482 06 786
Send e-post

Kari er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Kunstakademiet s’Hertogenbosch, Nederland.

Som kunstner og kunsthåndverker har hun stilt ut en rekke steder i Norge og utlandet, bla. USA, Canada, Nederland, Sverige og England.

Hennes arbeider er innkjøpt av bla. Nasjonalmuseet i Oslo, Norsk Kulturråd, Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim og Fondet for innkjøp av samtidskunsthåndverk.

Hun har også utført en rekke offentlige utsmykkinger og arbeidet som kunstkonsulent og kurator.

Kari har bred erfaring med prosjektstyring og ledelse innen kunstfeltet, særlig rettet mot undervisnings- og forskningsmiljøet. Hun har hatt diverse verv og roller innen kunstrelaterte virksomheter, bla. som professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, daglig leder for Nasjonalt Teglsenter i Lunde, konstituert daglig leder for Telemark Kunstsenter og som leder for Norske Kunsthåndverkere, region Sør (NK-Sør).

Kari har arbeidet som kunstner i Bergen, Rotterdam og Skien.

Kontormedarbeider

Ilona Buraka

+47 40 04 79 22
Send e-post

Ilona er fra Riga. Har mastergrad i arkitektur og pedagogikk. Har jobbet som lærer i visuell kunst, som foreleser i Kunstundervisning center, som kunstner i Latvisk Statsdukketeater .

Driver med dukkedesign, dukkelaging og figurteater. Har hatt eget barneteater. Lager forestillinger og verksted for barn og voksne. Snakker 4 språk. Morsmål er russisk.

Styret

Mette K. Ofstad, styreleder
Harald Bothner, nestleder
Odd G. Iversen, styremedlem
Kyrre Andersen, styremedlem
Ellen Marie Mørkved, styremedlem

Varamedlemmer:
Peter G. Dahll
Marie Røegh Edwardsen

Observatører:
Emilie H. Larsen, studentrepresentant
Marie Røegh Edwardsen, ansattes representant