a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

MØT LÆRERNE

Kragerø kunstskole er en skole som både underviser i de klassiske teknikkene og undersøker nye uttrykk og teknikker. En liten stab med lærere og administrasjon sørger for kontinuitet for studentene: De underviser i sine fagfelt, følger studentene gjennom sin skolegang, ser utvikling, tilpasser undervisningen og fungerer som faste holdepunkter for studentene.

I tillegg til de faste lærerne henter vi inn gjestelærere som tar med seg sine unike arbeidsmetoder, teknikker og tanker rundt det å lage kunst. Hvert år bruker vi skolens store nettverk og setter sammen et så interessant, relevant og nyskapende skoleår som mulig. Gjennom korte og intensive prosjektperiodene skaper vi stor variasjon for studentene og sørger for at skolen alltid er oppdatert på hva som skjer i samtidskunsten.

Kari Skoe Fredriksen

Rektor

Kunstakademiet i Bergen (KHiB), Keramikk

Skien

Hovedlinjen for Karis kunstnerskap er å videreforedle elementer fra alle former for keramisk industri. Hennes motivverden spenner fra det private og humoristiske, til det konseptuelle, ornamentale og historiske refererende. Både i forhold til menneskelige og arkitektoniske problemstillinger.

I tidligere prosjekter har hun blant annet laget bilder hvor tallerkenene er piksler, installasjoner hvor tallerkenene er kulisser eller politiske kommentarer, og skulpturer eller objekter hvor tallerkenstabler imiterer andre former.

Grethe Gunneng

Faglærer, Land Art, Filosofi, Konsept & Rom

Høgskolen i Telemark, Universitetet i Tromsø, Kunstakademiet i Tromsø

Kragerø

Grethe Gunneng har bakgrunn som tekstilkunstner og jobber med arbeidet i spennet mellom kunst og håndverk. Hun er inspirert av naturen: rå materialer som torv og tarmskinn, slipte stener og slitte tekstiler. På skolen jobber hun med kunstfilosofi, kunstteori, land-art, installasjon, konsept og rom.

Bård Andreas Tørdal

Faglærer, Digitale Fag, Grafisk Design, 3D-modellering, 3D-print

Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, Koninklijke Academie de Beeldende Kunsten Den Haag

Tørdal

Bård A. Tørdal er en konseptbasert kunstner som ofte jobber i en surrealistisk tradisjon. Han bruker robotikk og miniatyrer i arbeidene sine enten som enkeltstående skulpturer, eller i installasjoner. Bård er i en kunstnergruppe med sin kone Hilde Tørdal. På skolen har Bård ansvaret for den digitale undervisningen, grafisk design, 3D-modellering og 3D-printing, men holder også kurs i alt fra prosjektplanlegging til preparering av blindrammer.

Bjørn Jenssen

Faglærer, Keramikk, Tre, Metall

Kunsthøyskolen i Bergen (KHiB)

Porsgrunn

Bjørn er utdannet keramikker og kunsthåndverker. Ham har jobbet lenge med trebåter og i den siste tiden som knivmaker. Knivene hans har sterke skulpturelle uttrykk og blander materialer som edeltre, bein og metaller. På skolen underviser Bjørn i keramikk, tre og metall og har ansvaret for skulpturverkstedene.

Vibeke Frost Andersen

Kunstfaglig Koordinator

University of Wales Institute Cardiff, MFA Kunst og Offentlige Rom KHiO, Universitetskurs i kunsthistorie, skulptur og fotografi.

Oslo, Kragerø

Vibeke’s arbeider diskuterer landskapet, hvordan blir landskapet (re)produsert og (re)presentert, og hvilke spor av politiske og økonomiske prosesser kan man finne i det? Hun bruker offentlige dokument og data sammen med feltundersøkelser som grunnlag for arbeidene hennes som kan ta form i utendørs intervensjoner, bilde, film, tekster og foredrag.

På skolen er Vibeke fagansvarlig og jobber med å skreddersy skoleåret for studentene, henter inn nye gjestelærere og passer på at studentene får den undervisningen de har krav på.

Ilona Buraka

Kontormedarbeider, Kunsthistorie, Kunstteori

Master Arkitektur & Pedagogikk

Kragerø

Ilona er fra Riga. Hun har mastergrad i arkitektur og pedagogikk. Har jobbet som lærer i visuell kunst, som foreleser og som kunstner i Latvisk Statsdukketeater. Hun er en mester i dukkedesign, dukkelaging og figurteater og har hatt eget barneteater, og lager forestillinger og verksted for barn og voksne. Illona snakker 4 språk, morsmål er russisk.

Esther Maria Bjørneboe

Koordinator 2-dimensjonale fag, Gjestelærer Maleri, Tegning, Fargelære, Komposisjon

Institutt for Farge ved Statens Håndverks- og Kunstindustri Skole

Oslo

Billedkunstner Esther Maria Bjørnboe er maler og tegner, bor og arbeider i Oslo. Hun har mottatt Statens Garantiinntekt for Kunstnere og har en lang rekke utstillinger bak seg. Hun er innkjøpt til private og offentlige samlinger som bla UIO, UD, SMK og Nasjonalbibloteket, og har gjennomført utsmykkingsoppdrag for offentlige bygg i Oslo kommune og for KORO. Parallelt med utstillingsvirksomheten har hun tatt oppdrag som avistegner/rettstegner for dagspressen; NRK, Dagsrevyen og Morgenbladet. Kunstpolitisk har hun, i tillegg til sin kunstnerpraksis, deltatt aktivt i diverse styrer relatert til Kunstscenen, blant annet Kunstnerforbundet, BONO, RSU – Oslo kommunes Kunstordning, KOPINOR, Lorck Schive Kunstpris, NBK og LNM.

Karen Skog

Faglærer, Performance, Kunstteori, Tre, Skulptur

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, University for Applied Arts Wien, og Nordland kunst- og filmskole

Vinje

Karen Skog  er en billedkunstner som arbeider med tegning, tekst, foto, selvbygde instrument, skulptur og funnet materialer i sine komplekse installasjoner. Karen er bosatt langt oppi Vinje, men er en viktig del av den faste staben ved kunstskolen hvor hun underviser i skulptur, tre og installasjon.

Andrea Bakketun

Gjestelærer Kunstnerisk Praksis

MA Kunstakademiet i Oslo, BA Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, BA Tekstil Kunstakademiet i Oslo

Oslo

Andrea Bakketun er en billedkunstner som bor og jobber i Oslo. Ved å imøtegå observere og oversette energier, endringer og forfall i vår fysiske verden undersøker Bakketun tilstedeværelsen til naturens lover og hvordan de interagerer i våre liv. Hennes arbeider kommer både fra en sterk fascinasjon for det uhåndgripelige menneskelige sinn, og taktikkene vi bruker for å systematisere og forstå kreftene som omgir oss – gjennom vitenskap eller metafysikk. Bakketuns kunstnerskap kan karakteriseres som en kjedereaksjon av bevegelse, gjennom video, installasjon, performance, skulptur og tekst. Samarbeid og selv-initierte utstillinger er også en viktig del av Bakketuns kunstneriske praksis.

Christian Tony Norum

Gjestelærer Kunstnerisk Praksis

2010-12 MA Billedkunst, Statens kunstakademi, Oslo 2007-10 BA Billedkunst, Statens kunstakademi, Oslo

Oslo

Christian Tony Norum (f. 1980) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo. Han benytter seg av mange teknikker, hovedsakelig maleri, installasjon, performance og skulptur, og søker inspirasjon og fornyelse både i vår tid og i modernismens abstrakte uttrykk. Norum leker med kunsthistorien og blander den med observasjoner fra sitt eget liv. Bildene hans er rike på referanser, samtidig som de fremstår som svært frie og ubundne. Typisk for Norum er nettopp måten han forholder seg fritt til sine inspirasjonskilder og skaper særegne og personlige uttrykk i store og mindre formater. Når det gjelder hans maleri, er koloritten og penselføringen ekspressiv, heftig og dynamisk. Hans billedunivers er kraftfullt og sammensatt og uttrykker til fulle vår tidsånd.

Siden han gikk ut fra akademiet i 2012 har Norum stilt ut ved blant annet Galleri K, Trøndelag senter for samtidskunst, Munchmuseet, Kunstnerforbundet, Edvard Munchs atelier på Ekely, Oslo Kunstforening, Berlinbiennalen og Manifesta 11. i Zurich. Han er kjøpt inn av Nasjonalmuseet, Storebrand kunstsamling og en rekke private samlinger.

Liv Anne Lundberg

Gjestelærer, fargelære, Offentlig Utsmykning, Prosjektplanlegging

Statens Håndverks og Kunstindustrihøgskole Oslo, Statens lærerhøgskole i forming

Kragerø

Liv Anne Lundberg har gjennom et mangeårig samarbeid med sin mann Kyrre Andersen fullført utallige offentlige utsmykninger. På kunstskolen underviser hun i fargelære, offentlig utsmykning,  prosjektplanlegging og som koordinator for studentene i fordypningsperioden.

Roald Andersen (dy)

Gjestelærer, Tre, Lito, Skulptur, Upcycling

Autodidakt

Kristiansand

Roald Andersen (dy) jobber med skulptur, installasjon og teknig/mixed media på papir i tillegg til å jobbe med sosiale/samarbeidende prosjekter. Roald liker å jobbe med hverdagsobjekter som en stol, en seng eller et gulv og vri de om til objekter som ser ut til å leve sitt eget liv. Ved kunstskolen underviser Roald i skulptur, upcycling og litografi.

Helene Sommer

Gjestelærer, Video, Storytelling

Kunstakademiet i Oslo, UdK, Berlin

Oslo

Helene Sommer er en kunstner som jobber historiefortelling i forskjellige materialer og teknikker som tekst, collage, installasjon og video. På Kunstskolen i Kragerø underviser hun i videokunst og storytelling. 

Lin Wang

Gjestelærer, Keramikk, Porselen, Installasjon

Bachelor China Academy og Art Master KMD, UiB

Bergen, Jingdezhen

Lin Wang er en billedkunstner som primært jobber med porselen, installasjoner og performance. Hun fokuserer på hvordan kunst kan bruke nye vinklinger og platformer for å dykke inn i dagens sosiale og personlige rom.

Verena Winkelmann

Gjestelærer, Fotografi

Hochschule für Buchkunst und Grafik, Leipzig (MA)

Skien

Verenas kunstneriske praksis bearbeider temaer fotografisk over lengre tidsperioder, og arbeider serielt. Metoden gir henne et metodisk verktøy, for gjennom gjentagelser av et motiv oppnår hun tetthet og intensitet. Det serielle gir også betrakteren innblikk i tematiske nyanser og formale sammenhenger, i tillegg til å åpne opp for en rekke mulige betraktninger. Samlet sett handler Verenas kunstneriske virksomhet om å diskutere og utforske det visuelle, kunstnerens og betrakterens blikk, samt å utfordre hvordan vi snakker om bilder.

Odd Fredrik Heiberg

Gjestelærer, Grafikk, Studieturkoordinator

Vestlandets Kunstakademi, Willem de Kooning Academy (NL)

Skien

Odd Fredrik er en prosjekt- og situasjonsorientert kunstner som jobber med svært ulike medier i de forskjellige kunstverkene sine. Kunstneren er opptatt av situasjonen kunstverket oppleves i, og benytter seg av det formspråk som passer til denne situasjonen.

Gjennom årene har dette resultert i alt fra maskininstallasjoner, videokunst og skulpturer, til verk utført i mer klassiske disipliner som maleri, tegning og grafikk.

Hilde Tørdal

Gjestelærer, Offentlig Utsmykking

Kunstakademiet i Trondheim (NTNU)

Tørdal

Hilde har jobbet sammen med Bård Tørdal siden de traff hverandre på kunstakademiet i Trondheim. Hun jobber med elektronisk kunst, robotikk og installasjoner, men også med offentlige utsmykningsprosjekt. Hun har hatt et sterkt fagpolitisk engasjement og var styreleder for Norske Billedkunstnere fra 2013-2019. Hilde holder fremdeles en rekke verv nasjonal og internasjonalt. Hos oss har Hilde blant annet søkt penger til offentlig utsmykning for å dekorere fasaden til kunstskolen og holdt kurs i prosjektplanlegging og gjennomføring av utsmykning.

Christopher Rådlund

Gjestelærer, Maleri, Fargelære

Konstindustriskolan i Göteborg, Statens Håndverks og Kunstindustriskole i Oslo, Kunsthögskolen i Umea, Kunstakademiet i Oslo

Oslo

Rådlund arbeider primært med malerier og grafikk, debuterte på Høstutstillingen i 1994 og holdt sin første separatutstilling i Galleri 27 i Oslo i 1998. Christopher Rådlund er en av drivkreftene bak kulturinstitusjonen Frie Kunster i Oslo, og er, gjennom sine tradisjonsorienterte figurative motiver, en sterk talsperson for kunstretningen. Christopher bruker en avgrenset palett med noen få hovedfarger og kontraster, og hans landskaper er «tungt stemningsladet på en måte som kan gi assosiasjoner til både følelsen av fremmedgjøring som man finner i Edward Hoppers bilder og Prins Eugens symbolisme».

Katinka Maraz

Gjestelærer, Analogt og Digitalt Fotografi, Fotohistorie, Camera Obscura

KHiB (KMD)

Oslo

Katinka Maraz er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, avdeling for fotografi. I tillegg til å være en dyktig fotokunstner har Katinka jobbet mange år med fagpolitikken: som nestleder og som styreleder for Forbundet Frie Fotografer.

Lise Juel

Gjestelærer, Grafikk, Dyptrykk, Koldnål, Linosnitt, Tresnitt

École nationale supérieure des Arts Décoratifs

Kragerø

Lise Juel er utdannet i «printed images» ved ENSAD i Paris. Hun bor og arbeider på Skåtøy, innenfor bl.a. tegning, dyptrykk og silketrykk og underviser i grafikk.

Henriette Nilsen

Gjestelærer, Grafisk design

UiB Kunsthistorie, Oslo Met Kunst og Design, KHiO Visuell kommunikasjon

Kragerø

Henriette Nilsen er illustratør, designer og billedbokforfatter. I 2008 fullførte hun sinin BA i Visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo og startet deretter opp Fauna design i Kragerø hvor hun tilbyr tjenester innen illustrasjon og grafisk design. Våren 2020 fullfører Henriette Nilsen sin Praktisk pedagogiske utdanning innen Didaktikk Kunst, design og håndverk ved Kragerø Kunstskole.

Dag Jenssen

Gjestelærer, Studiofotografering

Porsgrunn

Dag Jensen har vært profesjonell fotograf  siden 2004, og jobber innen teater i Oslo og Grenland, reklame, kunst og utsmykninger, dokumentasjon og mer. Bosatt i Skien.

Ole Morten Rokvam

Gjestelærer, Keramikk, Vedfyring, Milebrann, Raku

Indiana State University, Southern Methodist University i Dallas, Texas

Risør

Rokvam er kjent som en aktiv og engasjert kunstner med et særegent uttrykk, der han henter inspirasjon fra industri og arkitektur. Skulpturelle kanner er et av hans varemerker. Han henter elementer fra industrien og kan bli inspirert av oljekanner og maskindeler fra nedlagte bedrifter. Han har flere separatutstillinger bak seg, både i USA og Norge. Ole Morten Rokvams foretrukne brenningsteknikk (raku) foregår ved at arbeidene blir brent til 1350 grader celsius i en vedfyrt ovn i opptil fem døgn.

Roald Sivertsen

Gjestelærer, Maleri, Tegning, Vannfarge

The Florence Academy of Art, Italy, Torild Ramberg Studio, Steinkjer

Oslo

Roald Sivertsen er utdannet i klassisk tegning og maleri ved Firenze akademi for kunst, Italia,

Med den klassiske italienske tradisjonen som utgangspunkt, lager Sivertsen sine oljemalerier og tegninger. Hans arbeider viser ofte menneskelige møter med dyr eller grupper av mennesker i surrealistiske situasjoner, og gir dermed betrakteren mulighet til å reflektere over forholdet mellom mennesker og omgivelsene.

Arbeidene er ofte tvetydige, og med et snev av humor. Sivertsen viser oss skjønnhet, mot urovekkende, nostalgiske, formidlende eller motstridende stemninger.

Kenneth Apeland

Gjestelærer, Silketrykk

Autodidakt

Kragerø/Bamble

Kenneth Apeland er navnet bak silketrykksbedriften Loco Mosquito. Til daglig jobber Kenneth på fergene i Kragerø Fjordbåtselskap men fritiden brukes fordypet i silketrykkeriets magiske verden – Loco Mosquito er spesielt kjent for sine konsert- og festival-plakater. 

Lise Bottolfs

Gjestelærer, Skulptur, Armering, Betong, Grunnleggende Tegning

Vestlandets Kunstakademi, KHIB, Bergen Chelsea Academy of Fine Arts, London

Kragerø

Lise finner ideer til arbeidene sine i metafysiske spørsmål om eksistens, evolusjon, kropp og etikk. Hun utforsker organiske og kroppslige former og modellerer frem skulpturer i leire eller betong. I støp bruker hun betong, acrystal (et miljøvennlig akryl-materiale), og eksperimenterer med nye bioplast materialer.

Gisle Harr

Gjestelærer, Skulptur, Tegning

Kunstakademiet i Oslo, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, the Hungarian art academy, Budapest, Oslo Tegne -og Maleskole

Oslo

De siste årene har Gisle Harr hovedsakelig jobbet med portrettet i forskjellige sammenhenger, mye basert på modellering av skalerte figurer som presenterer identiteter, enten med historiske, lokale, popkulturelle eller selvbiografiske referanser.

De samme motivene eller omgivelsene / bakgrunnene deres blir ofte presentert som malte scener som han enten bruker som bakgrunn for skulpturene eller presenterer som bare malerier.

Cecilie (Cissi) Hultman

Gjestelærer, Tegning, Installasjon

Konstfack, Valand Art Academy

Stockholm

For Cecilia Hultman handler tegning både om å forstå og om å konsumere: hun spiser virkeligheten genom blyantspissen, bearbeider den gjennom sin metabolisme og transformerer den til selvstendige kunstverk. Cissi var vinner av Skiens Kunstnerstipend 2017.

Jens Stegger Ledaal

Gjestelærer, Grafikk, Tresnitt

Kunstakademiet i Trondheim (NTNU), Kunsthocschule Berlin-Weißensee

Gressvik

Jens Stegger Ledaal er en norsk kunstner som arbeider innen skulptur, film og trykking. I 2007 grunnla han et prosjekt kalt Art Militia (nå kalt “Spatial Ops”) ved å bruke verktøyene og strukturene til militær organisasjon for å lage verk i skjæringspunktet mellom land art og performance. Den nåværende praksisen består av øvelser og ekspedisjoner der det overordnede målet er å utføre kunstneriske gester med forskjellige landskap som arbeidsområdet.

Tuva Gonsholt

Gjestelærer, Glass

Glass- og keramikkskolen på Bornholm

Skien

Tuva Gonsholt  jobber vanligvis med gjenstander i glass. Hun bruker ofte skarpe og klare farger, og viser temperament og lekenhet. Tuva jobber mye med detaljene, som lys og skygge av klart kontra frostet glass, og i forskjellige tykkelser av glass. Arbeidene er ofte kaldarbeidet med sliping, polering og sandblåsing, for å understreke formene og detaljene. Gjenstandene kan stå alene eller i grupper. Ideen er å lage gjenstander som er uttrykksfulle, dynamiske og sprek, men samtidig med myke, elegante og feminine former.

Hilmar Fredriksen

Gjestelærer, Performance

Statens Kunstakademi, Oslo under Knut Rose

Oslo

Hilmar Fredriksen regnes som en pioner innen norsk performance. Han har for øvrig virket innenfor et bredt felt som innbefatter maleri, skulptur, video, installasjon, objekt, konseptkunst og scenografi. Hans arbeider beveger seg uanstrengt mellom momenter fra hverdagslivet og hans egen interesse for vitenskap, religion og moderne kunst. Når disse forestillingene sammenstilles, oppstår gjerne en form for humoristisk lek med elementene.

Anne Stabell

Gjestelærer, Tekstil

Statens Håndverk og kunstindustriskole, Oslo, Arkitekthøgskolen i Oslo

Skien, Husum (Tyskland)

Anne Stabell arbeider konsekvent med tekstil. Hun har tidligere skapt både store vevarbeider og tredimensjonale nett ut i rommet. De nye arbeidene viser en ny retning med solide referanser til kunsthistorien, samtidig som trofastheten til håndverket og tradisjonen er på plass.

Den abstrakte ekspresjonismen oppsto i USA på 1950-tallet. Retningen, dominert av kunstnere som Jackson Pollock og Mark Rothko, oppsto som en motvekt mot konsumsamfunnet. Det håndlagde sto i kontrast til det masseproduserte. I flere av sine nye arbeider refererer Anne Stabell til Rothko. Arbeidene hans er kjennetegnet av rektangulære band eller blokker av farger, gjerne utvisket i kantene og flytende. Lignende strukturer finner vi igjen hos Stabell.

Kjetil Harket

Gjestelærer, Møbelsnekring, Tre

Carl Malmsten CTD

Skien

Kjetil er utdannet møbelsnekker og dekupør ved Carl Malmsten CTD i Sverige. I 2005 avsluttet han studiene med svennebrev i begge fagene, og fikk utmerkelsen ”lille silver” i disse. Han startet sin virksomhet i 2006, og har siden det gjort store og små oppdrag for det offentlige, så vel som det private markedet. Harkets arbeider spenner fra skulpturelle kunstmøbler, til praktiske moderne innredninger og støpeformer til industrien.

Siri Sandersen

Gjestelærer, Grafikk, Installasjon

Høgskolen i Telemark, PPU, pedagogikk Universitetet i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Bergen

Porsgrunn

Siri arbeider ofte med stedspesifikke og temporære installasjoner. I den senere tid har arbeidene rettet seg inn mot utforskning av begrepet romlighet, og hvordan vi forholder oss til rommets ulike dimensjoner. Når slutter rommet utenfor og et annet rom oppstår? Finnes det en terskel mellom begynnelsen og enden?

Catrine Danielsen

Gjestelærer, Utstillingsteknikk

OsloMet - Oslo Metropolitan University Oslo, Norway

Porsgrunn

Catrine Danielsen har jobbet med kunst og utstillingsteknikk i en årrekke. Firmaet hennne Co ORR dinate jobber med kordinering, kuratering, komponering, montering, konsultering og arrangering av utstillinger, foredrag, konserter og happenings.

Per Erik Schulze

Gjestelærer, Marinbiologi

James Cook University, Universitetet i Oslo

Kragerø

Per-Erik Schulze er fra Kragerø og er utdannet marinbiolog med gode referanser fra et av verdens ledende universitet for marin økologi i Australia (James Cook University) samt Universitetet i Oslo. Han har vært aktiv i miljøbevegelsen siden 1987 som tønnegraver, giftjeger, feltbiolog og fagrådgiver, siden 1997 som ansatt i Naturvernforbundet.

Paul Onditi

Gjestelærer, Collage, Maleri, Kompisisjon

Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main

Nairobi

Paul Onditi er en del av en generasjon av unge afrikanske kunstnere som raskt vinner internasjonal oppmerksomhet. Onditis malerier er rikt lagdelte bilder som undersøker moderne globale spørsmål gjennom bruk av svært eksperimentelle, arbeidsintensive teknikker. Paul har en særegen teknikk hvor han lager collage med filmstrips, utskrifter, overførte bilder, paret ned lag med pigment, kaustisk soda og tynne lag med oljemaling.

Franz Schmidt

Gjestelærer, Tekstil

Statens Håndverks- og Kunsthåndverkskole i Oslo.PhD ved Kunsthøgskolen i Oslo

Oslo

Schmidt har en kunstnerisk praksis i et overlappende område mellom tekstilkunst og kunsthåndverk som omfatter utstillingsvirksomhet, produksjon av stoffer til klær i industrisammenheng, forskning, undervisning og kuratoroppdrag. I det kommende året vil han være aktuell med utstilling i Bomuldsfabrikken Kunsthall i Arendal, samt som medkurator for utstilling om tekstil- og klesproduksjon og etikk ved Galleri F15 i Moss.

Vigdis Helmersen

Gjestelærer, Glassblåsing

Kragerø

Vigdis Helmersen har i mange år eid og drevet glasshytta Helmersen Glass i Kragerø. Vigdis har holdt kurs i glassblåsing for studentene våre og vi har nå overtatt utstyret fra glasshytta og skal sette det opp i skulptursalen ved Kragerø Kunstskole.

Henrik Rasmussen

Gjestelærer, Keramikk, Porselen

Designskolen, KADK, Danmark

Porsgrunn

Henrik Rasmussen arbeider hovedsakelig med porselen hvor han har fokus på funksjon. Vekt og tykkelse er også viktig da han og ønsker at arbeidene skal være så tynne som mulig. Han er inspirert av moderne japansk keramikk og tradisjonell skandinavisk design.

Tommy Sørbø

Foreleser, Kunsthistorie

Universitetet i Oslo

Oslo

Tommy Sørbø (født 8. oktober 1953) er en norsk forfatter, kunsthistoriker, og dramatiker.

Han har arbeidet som museumslektor på Nasjonalgalleriet, skrevet for en rekke norske institusjonsteater, blant annet Agder Teater, Teater Ibsen, Den Nationale Scene, Riksteatret og Sogn og Fjordane Teater. Han har skrevet for radioprogrammet Hallo i uken. Han er en populær kulturformidler og aktiv samfunnsdebattant, og har skrevet en rekke bøker om kunst og kultur, flere av dem med en humoristisk vinkling.