a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

Etter to år hos oss har du opparbeidet deg en bred portfolio og kan søke til høyere studier. Vi samarbeider med to universiteter i England: Southampton Solent og Wolverhampton University, som gjør at kvalifiserte søkere kan bli opptatt til tredje og avsluttende år for en BA i enten Fine Arts eller Applied Arts.

Samarbeidet har kommet i stand etter at ledelsen for kunstfagene i Southampton og Wolverhampton har vurdert vår fagplan, våre lærerkrefter og våre resultater, og kommet til at våre studenter har den nødvendige kunnskap for opptak etter to år hos oss.

Det er også mulig å søke 2. året i England etter ett år hos oss.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om disse mulighetene.

Les mer om Southampton Solent
og om Wolverhampton