Back To Top

Fagene:

Skoleåret 2018-19 så langt:

Fordeling av studietimer:

Digitale Fag 00%

Konsept & Rom 00%

Todimensjonale Fag 00%

Kunsthistorie & Teori 00%

Prosjekt 00%

Tredimensjonale Fag 00%

Instagram-feed: