Kragerø Kunstskole

Elever i arbeid

Kragerø Kunstskole er en 2-årig skole som grunnlag for videre utdanning innen kunst-, design-, arkitektur- og kulturfag. Skolestart 2017-18 er mandag 21. august.

Semesteravgiften er Kr: 25.000 for det første året og Kr: 23.000 for det andre året. Dette dekker materialer, ekskursjoner og deler av obligatorisk studietur. Skolen er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning og gir rett til lån og stipend.

Du får praktisk og teoretisk innføring innen flere kunstfag som tegning, maling, kunsthistorie, fargelære, skulptur, glasskunst, fotografi, digitale teknikker, 3D-modellering og 3D-print. Ekskursjoner og utstillinger er en naturlig del av undervisningen, samt årlig studietur til utlandet.

Første skoleår består av obligatoriske kurs innenfor de ulike kunstfagene. Vi benytter både faste lærere og gjestelærere. I andre skoleår utdypes fagene og du har en 12 ukers fordypningsperiode innen maleri/tegning, skulptur eller digitalfag, der du får utvikle ditt eget uttrykk.

Elever ved skolen i arbeid

Kragerø Kunstskole har bibliotek, studentkjøkken, storformat-printer, 3D-printer, keramikkovn, rakuovn, sveiseapparat, sandblåser; fullt utstyrt treverksted og verktøy til metallbearbeiding; gipsrom og treverksted. Og alt man trenger for tegning, maleri og skulptur. Vi har kameraer og lysutstyr. Vi har programvare som Adobe suite, InDesign og Rhinoceros 3D.

Skoledagen er fra kl 09.00 til 15.00 hver dag. Studentene har tilgang til skolens atelierer og verksteder også på kvelder og i helger.

Etter to år hos oss har du opparbeidet deg en bred portfolio og kan søke til høyere studier. Vi samarbeider med to universiteter i England, Southampton Solent og Wolverhampton universitet, om en bachelorgrad. Etter to år hos oss kan du søke deg inn i tredje året ved ett av disse universitetene, og oppnå en bachelorgrad i enten Fine Arts eller Applied Arts. Les mer.

Kunstskolen ligger rett ved sjøen i kunstnerbyen Kragerø. Vi har et aktivt, inspirerende og inkluderende miljø. Ta kontakt. Velkommen!