Konkurranse 2017

Kragerø Kunstskole lyser ut en konkurranse! Tema er «Fremtids-visjon, vår miljøfremtid». Hvordan vil fremtiden, i Kragerø eller generelt, se ut? Bruk dette til inspirasjon til å lage ett eller flere verk rundt dette temaet. Går det mot det grønne eller drukner vi i plast?

Besvarelsen kan løses gjennom digitale teknikker, tredimensjonale eller todimensjonale former. Dette kan for eksempel være: maleri, tegning, tegneserie, plakat, grafikk, fotografi, datagrafikk, skulptur i ulike materialer, installasjon, kunst i landskap, 3D-print, animasjon og film. Besvarelsen kan være figurativ eller abstrakt.

Første premie er 75% fratrekk i semesteravgiften i 1.kl. Andre premie er 25% fratrekk.

Aldersgrensen for å begynne på skolen er at du fyller 18 år i 2017.

Vi vil legge vekt på at de innsendte arbeidene viser at du har en god idé som du klarer å visualisere. Det vil si at den viser teknisk ferdighet, kunnskaper om komposisjon, perspektiv, fargebruk, kontraster, fantasi, originalitet i angrepsvinkel og har et godt konsept. Det er mulig å sende inn ett arbeid, eller flere arbeider som fungerer som en serie.

Besvarelsen skal sendes inn på mail. Det betyr at arbeider som ikke er digitale må avfotograferes. Om det er et tredimensjonalt arbeid, må du sende avbildninger fra flere sider. Skriv tittel og størrelse på arbeidet. Du bestemmer selv hvor stort arbeidet skal være. Skriv også hvilke materialer du har brukt. Pass på at fotografiene er av god kvalitet, med tilstrekkelig lys, riktig vinkel og fargegjengivelse.

Arbeidene må være utført i 2017.

Obs. Pass på at innsendingen ikke blir for stor. Da må du enten komprimere eller fordele på flere sendinger.

Innsendingen skal sendes til post@kragerokunstskole.no Den skal merkes med tittelen ”kunststipend 2017”. Spørsmål kan også sendes til samme mailadresse. Du skal også skrive noen ord om deg selv og om hvorfor du ønsker å studere kunst. Lykke til!