Historikk

Kunstnerne i byen tok initiativ til en kunstskole i 2001. Mange år med pågangsvilje fra kultursjef Harald Bothner og Arnfinn Jensen ga resultater. Kragerø kommunestyre vedtok enstemmig i 2007 å utrede og planlegge oppstart av kunstskole.

Lise Bottolfs ble av Kragerø Kommune tilsatt som prosjektleder og skolen ble godkjent av Kunnskapsdepartementet i juni 2010.  Anna Stina Næss ble tilsatt som rektor i januar 2012, Michael Hopstock var rektor fram til skolestart 2016. Kari Skoe Fredriksen er ansatt som ny rektor fra og med 8. august.

Kragerø kunstskole er nyskapende, utfordrende, samtidsrettet, mangfoldig, og har gode arbeidsvilkår. Skolen bidrar til utvikling av den enkelte persons talent, og den fungerer som et reflektert og skapende forum med dialog om kunst og samfunn. Skolen bidrar til å skape en lokal bevissthet i et globalt perspektiv med ansvarsbevisste engasjerte mennesker.

Kragerø Kunstskole AS er underlagt Voksenopplæringsloven Kap 4 diverse skoler, på nivå mellom videregående skole og høyskole. Vi er en privat kunstskole som er heleid av Kragerø kommune. Styret består av medlemmer med erfaring fra næringsliv, skoledrift, kommuneadministrasjon, filmproduksjon og kunstnerisk virksomhet.