Første studieår

Første studieår skal legge grunnlaget for videreutvikling i andre studieår innenfor 2-dimensjonale fag, 3-dimensjonale fag og digitale teknikker.

Hele pensumet legges opp på et nivå der ingen spesiell forkunnskap kreves. I henhold til undervisningsplanen bygges undervisningen opp pedagogisk, og studentene får i første studieår gjennomgå kurs der teori og grunninnføring av konkret praktisk basiskunnskap tilegnes og utprøves. Dette i form av sentrale problemstillinger om materialkunnskap, teknikker og fremgangsmåte.

Studentene introduseres for ulike fag og emner: metoder, virkemidler, håndverk og teknikker innen billedkunst. Gjennom introduksjon av de ulike pensumfagene formidles kunnskap for å gi eleven en helhetlig forståelse av hvert emne. Det første året legges det vekt på prosessen i det praktiske arbeidet, utprøving av materialer og metoder. Studentene får oppgaver for øvelser og repetisjon.

Undervisningen skal gis som en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning med metodene forelesning, påsyn, praktiske øvinger, selvstudium og gruppearbeid. Hovedlærer, faglærer eller gjestelærer har ansvar for faget i kurset. Ved avslutning vil det være gjennomgang med oppsummering og tilbakemelding ut fra kursets målsetting. Gjennomføringen og studentenes arbeidsprosess blir gjennomgått muntlig. Første studieår vil ha flere kollektive prosesser. Teori og praksis skal integreres slik at mellom 20 og 50 % av kurset kan være teori relatert til emnet.

 

Første studieår