Andre studieår

Undervisningen 2. studieår bygger på kunnskap og ferdigheter studentene har tilegnet seg i løpet av 1. studieår innen disiplinene 2-dimensjonale fag, 3-dimensjonale fag og digitale teknikker.

Det legges vekt på egenutvikling og progresjon av teknikk, det personlige uttrykket i arbeidene, og selvstendighet i læringsprosessen. Studentene skal forøke å finne sitt selvstendige uttrykk gjennom idé, og inn i praksis i de ulike faggruppene detundervises i. Undervisningen er mer resultatorientert i 2. studieår, og studentene arbeider i større grad med helhetlige prosjekt der arbeidet har et større omfang fra idé til resultat. Studentene har fordypningskurs over en periode på 12 uker i vårsemesteret. Her vil studentene med veiledning og undervisning av faglærer underveis, arbeide fokusert på et emne. I fordypningsperioden, velger elevene å spesialisere seg innen et av delfagene under hovedemnene 2-dimensjonale fag, digitale teknikker og 3-dimensjonale fag. Som avslutning på studiet arrangeres det en avgangsutstilling i kunstskolens galleri.

Klassen skal i felleskap med veiledere planlegge å arrangere utstillingen med studentenes utvalgte arbeider. Studentene får i denne prosessen innblikk og erfaring med å stille ut egne arbeider, og organiseringen en utstilling krever. Hver student evalueres av en ekstern sensor på bakgrunn av arbeider vist i utstillingen. Utstillingsprosjektet vil ha stor relevans for videre studier og arbeid.

Andre studieår