Andre aktiviteter

Den kulturelle skolesekken

Lærer Viktoriia T. Morozova holder kurs i tegning for elevene på 9. trinn fra Kragerø og Sannidal ungdomskoler. Tegnekurset er en del av Den kulturelle skolesekken.

Studentene ved Kragerø Kunstskole jobbet med et utsmykkingsoppdrag for Kragerø Bibliotek

Det var første gang vi fikk et slikt oppdrag, kunst i offentlig rom som det heter, og vi er kjempestolte jublet førsteklassingene.

Foto

Vi har bra med utstyr.

Sveising

Lyst til å sveise?